Broj upisa u matične knjige


Izvještaj o broju upisa u matične knjige u mjesecu januaru 2016. godine:

    Matična knjiga rođenih      92
    Matična knjiga vjenčanih   37
    Matična knjiga umrlih        98

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.