Broj upisa u matične knjige u aprilu 2016.

 

U matične knjige  gradske uprave Zenica u aprilu  2016. godine upisano je kako slijedi:

  • Matična knjiga rođenih     94
  • Matična knjiga vjenčani    60
  •  Matična knjiga umrlih       77

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada.

 

Služba za opću upravu i stambene poslove