Edukacija za sudjelovanje u javnom pozivu FMZ-a za dodjelu Grant sredstava u sklopu projekta RHRF

Edukacija za sudjelovanje u javnom pozivu Federalnog ministarstva zdravstva za dodjelu Grant sredstava malih programa/projekata zasnovanih na dokazima, u sklopu projekta Smanjenje faktora zdravstvenih rizika za stanovništvo BiH - RHRF (Reducing Health Risk Factors), održat će se 6. i 7. studenog 2018. u Mostaru u konferencijskoj dvorani poslovnog centra Sivrić na 1. katu (Ulica kneza Branimira br.12), te 8. i 9. studenog 2018. u Zenici u sajamskoj dvorani na prizemlju zgrade Multiplex Ekran (Trg Alije Izetbegovića br. 86). Edukacija prvog dana započinje registracijom sudionika u 10:30 sati, a predviđeno trajanje je do 16:30 h, dok će drugi dan trajati od 9:30-15:30h.

Osmišljeni koncept edukacije koju organizira agencija Primera zadužena za Stub 2 Mobilizaciju zajednice, interaktivnog je karaktera i kroz grupni rad sudionicima će dati priliku da razviju vlastitu ideju i napišu projektni prijedlog, koji će na kraju edukacije biti pregledan od strane predavača kako bi aplikanti dobili smjernice i upute za njegovo daljnje oblikovanje.

Cilj je potencijalne aplikante obučiti i pripremiti za realizaciju kvalitetnih preventivno-promotivnih programa/projekata u svrhu sveobuhvatne mobilizacije zajednice, kao i za uspješnu prijavu na javni poziv za dodjelu grantova od strane FMZ-a.

Nevladine organizacije i javne ustanove usmjerene ka promoviranju zdravlja, odnosno prevenciji nezaraznih bolesti u lokalnim zajednicama Mostar i Zenica, mogu predložiti svoje ideje promotivno-preventivnih programa/projekata koji se trebaju bazirati na modelu pristupa tzv. Zajednice koje brinu (Communities That Care - CTC), koji je široko rasprostranjen i prihvaćen širom svijeta kao pristup zasnovan na činjenicama (evidence-based prevention science).

Ovaj model pristupa (CTC) se treba adekvatno adaptirati u pogledu četiri faktora zdravstvenih rizika (konzumacija duhanskih proizvoda, konzumacija alkohola, nezdrava prehrana i fizička neaktivnost), kao i u pogledu svih grupa obuhvaćenih projektom (djeca, adolescenti, mlade osobe i odrasle osobe).

Od aplikanata se očekuje da svoje ideje i prijedloge kreiraju u skladu sa lokalnim Akcijskim planovima RHRF-a, koji su rezultat intenzivnog i dugotrajnog rada ključnih aktera lokalnih zajednica.

Javni poziv za dodjelu malih grantova uskoro će objaviti Federalno ministarstvo zdravstva.
Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC) osigurava financiranje i u partnerstvu sa Svjetskom bankom putem Trust fonda pruža podršku Federalnom ministarstvu zdravstva na dizajniranju i implementaciji efikasnih promotivnih i preventivnih programa za smanjenje faktora rizika za odabrane masovne nezarazne kronične bolesti među populacijom.

Dvodnevna edukacija u potpunosti je besplatna, a uključuje materijale s predavanja u pisanom i elektronskom obliku, interaktivan razgovor s predavačem, radionice u grupama, stanku za kavu i ručak.

Vremenski raspored edukacije pogledajte ovdje.