Grad Zenica partnerska jedinica na projektu Dijaspora za razvoj

Grad Zenica postao je partnerska Jedinica lokalne samouprave na projektu Dijaspora za razvoj kojeg implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Cilj projekta je doprinos poboljšanju socio-ekonomskih prilika i perspektiva za žene i muškarce u Bosni i Hercegovini, kao i unaprjeđenje njihovog kvaliteta života kroz snažniju saradnju s dijasporom.

Projekat će doprinijeti promjenama u političkim okvirima, unaprjeđenju razvoja lokalnih zajednica kroz saradnju sa dijasporom i unaprjeđenju razvoja privatnog sektora kroz saradnju sa dijasporom.

Osim toga, projekat će ponuditi tehničku podršku i poticajna sredstva za partnerske jedinice lokalne samouprave za operacionalizaciju prioriteta koji proizilaze iz njihovih strategija - to jest konkretnih projekata u saradnji sa dijasporom u cilju poticanja direktnih investicija dijaspore ili doprinosa lokalnom ekonomskom razvoju, očuvanju i otvaranju radnih mjesta.

Partneri na projektu su: Ambasada Švicarske, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, partnerske jedinice lokalne samouprave i Međunarodna organizacija za migracije u BiH (IOM).

Projektni tim je pripremio kratku prezentaciju projektnih aktivnosti i rezultata u vidu infografike.

Finalnu verziju infografike možete pogledati ovdje.