Gradska inspekcija nije zaustavila radove na sanaciji puta Nemila - Bistričak

Gradska uprava Zenice izražava ogorčenje zbog novih netačnih i zlonamjernih tvrdnji Vlade Zeničko - dobojskog kantona od 09.07.2018. godine vezane za tzv. sanaciju puta Nemila - Bistričak navodeći da je Kantonalna direkcija za ceste izdala nalog za nastavak radova na sanaciji navedenog regionalnog puta.

Iako se i radovi na navedenoj putnoj komunikaciji vrše bez prethodno pribavljenih propisanih dozvola gradska inspekcija niti u jednom momentu nekim svojim aktom ili nekom drugom mjerom nije zaustavila radove na sanaciji putne komunikacije Nemila  - Bistričak svjesna svoje nadležnosti inspekcijskog nadzora nad predmetnom komunikacijom. Nadležnost inspekcijskog nadzora nad pomenutom komunikacijom ima Kantonalna uprava za inspekcije ZE-DO kantona.

Građevinski inspektor Grada Zenica svojim je aktom zabranio daljnje izvođenje građevinskih radova u koritu rijeke Bistričak koji su vršeni bez propisanih dozvola nadležnih organa, te uklanjanje do tada izvedenih bespravnih radova.

U cilju istinitog informisanja javnosti i mi dajemo na uvid faksimil rješenja građevinskog inspektora iz kojeg se vidi da se on odnosi na rijeku Bistričak, a ne na putnu komunikaciju Nemila - Bistričak, uz napomenu da je kantonalna vlast odmah uputila kantonalnu upravnu inspektoricu da izvrši inspekcijski nadzor nad građevinskim inspektorom grada Zenica.

Osim na poštivanje propisa, Gradska uprava ovom prilikom poziva Vladu Zeničko - dobojskog kantona i Kantonalnu direkciju za ceste ZDK da nastavi sa rekonstrukcijom dionice regionalnog puta R473 u planiranoj dužini od 725 metara, a ukoliko je to moguće i kompletnog puta.          

Krajnje nekorektno, neprofesionalno i nekolegijalno prozivanje, diskvalificiranje i osuđivanje postupajuće inspektorice njenim imenom i prezimenom će takođe imati svoj epilog na sudu u cilju zaštite digniteta i integriteta ličnosti državnog službenika.