Gradska izborna komisija: Obavještenje o aktivnostima

Nakon 19. sjednice održane danas, 15.10.2020. godine, Gradska izborna komisija (GIK) Zenica obavještava javnost i učesnike u izbornom procesu o aktuelnim izbornim aktivnostima.

Konačno određene lokacije biračkih mjesta

Shodno pojedinačnim odlukama o utvrđivanju redovnih biračkih mjesta usvojenih 11.09.2020. godine, Gradska izborna komisija Zenica na sjednici održanoj dana 15.10.2020. godine, usvojila je Rješenje o određivanju biračkih mjesta (BM) na području Grada Zenica za Lokalne izbore 2020.

GIK Zenica je utvrdila 140 redovnih biračkih mjesta i jedno BM za glasanje u odsustvu.

Obavještavaju se birači da je jedan broj lokacija biračkih mjesta promijenjen zbog aktuelne epidemiološke situacije, a iz razloga što pojedine prostorije koje su dosad korištene za BM, nisu pogodne s obzirom na veličinu i higijenske uslove.

GIK će, u skladu sa Izbornim zakonom BiH, oglasiti biračka mjesta putem plakatiranja i putem medija najkasnije 15 dana prije izbora, tj. do 31.10.2020. godine, radi upoznavanja birača i javnosti.

NAPOMENA: Birači i ovim putem mogu provjeriti na kom biračkom mjestu će glasati, a prema adresi na kojoj stanuju i koju su prijavili kao adresu prebivališta u MUP-u ZDK.

Rješenje se može preuzeti ovdje.

Imenovani birački odbori

GIK Zenica je imenovala članove biračkih odbora (BO) za redovna BM i za BM na kome glasaju birači u odsustvu, a na osnovu prijedloga političkih subjekata i sa evidencije GIK-a. Potrebno je istaći da veći broj političkih subjekata nije dostavio prijedloge zamjenika članova za BO u kojima su dobili mjesta javnom dodjelom, zbog čega je Gradska izborna komisija morala imenovati zamjenike iz reda svojih evidencija, te na osnovu dostavljenih prijava građana i građanki da žele da budu angažovani u BO.

U toku je dostavljanje Rješenja o imenovanju članova BO predstavnicima političkih subjekata putem njihovih e-mail adresa. Politički subjekti imaju pravo uložiti prigovor na Rješenje u roku od 24 sata od momenta prijema mejla. Rješenje s obrazloženjem se može preuzeti ovdje.

                                                                          GRADSKA IZBORNA KOMISIJA