Gradska izborna komisija: Obavještenje o obuci biračkih odbora

Gradska izborna komisija će provoditi  obuku biračkih odbora počev od 13.09. do 3.10.2018. godine. Na svojoj sjednici održanoj 10.09.2018. GIK je usvojila Plan provođenja obuke predsjednika i članova BO sa rasporedom po BO, danima i terminima, kao i zaduženim članovima GIK-a. Plan možete preuzeti ovdje.

Članovi BO pozivaju se na obuku telefonom ponaosob.

Gradska izborna komisija poziva predsjednike i članove BO da se odazovu i prisustvuju obuci u planiranom terminu. S obzirom da će poslije završene obuke biti obavljeno testiranje, pozivaju se polaznici obuke da se prethodno upoznaju sa tekstom Priručnika za rad BO, a koji se može preuzeti ovdje.

Takođe se napominju da ponesu kopiju lične /osobne karte i potvrdu banke o broju tekućeg računa ili kopiju kartice sa brojem računa radi regulisanja isplate naknade za rad poslije završenih izbora 7.oktobra.

GIK takođe apeluje na političke stranke i koalicije da animiraju svoje kandidate u BO da se pripreme za obuku i odazovu u zakazano vrijeme.