Gradska uprava spremna za reprogram duga Nogometnom klubu Čelik

Grad Zenica će na osnovu zaključka Gradskog vijeća Zenica osigurati sredstva za reprogram dugovanja Nogometnog kluba Čelik prema Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine. Shodno zaključku broj 01-01-9247/17 od 29.06.2017. godine Gradska uprava izražava spremnost da u najkraćem roku, nakon što NK Čelik sa Poreznom upravom FBiH potpiše Sporazum o reprogramu, počne sa realizacijom istog. Bez potpisanog Sporazuma između Čelika i Porezne uprave FBiH i otplatne liste, Grad nije u mogućnosti početi sa uplatom sredstava za reprogram.

Zaključak Gradskog vijeća od 29.06.2017. godine pogledajte ovdje.

Odgovor Gradske uprave Zenica Nogometnom klubu Čelik pogledajte ovdje.