Iz matičnog ureda Grada Zenica


 U mjesecu februaru 2017. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je
 kako slijedi:

-Matična knjiga rođenih        99
-Matična knjiga vjenčanih     41
-Matična knjiga umrlih        139Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.


Press Grada