Izmjena režima saobraćaja u ulici Bistua Nuova

Zbog izvođenja radova na polaganju vodovodne linije Putovići - gradska vodovodna mreža Zenica planirana je izmjena režima saobraćaja u ulici Bistua Nuova i to:

-      od spojne saobraćajnice koja veže magistralnu cestu M17 preko mosta na rijeci Bosni sa ulicom Bistua Nuova (kod broja 142., a na kraju naselja Softića Han) do raskrsnice Bistua Nuova - Tišina - Putovićko polje -  Ibrahima Hanumića u periodu od 15.09.2020. godine do 16.09.2020. godine u vremenskom intervalu od 00:00 do 05:00 sati i 

-      od raskrsnice Bistua Nuova - Tišina - Putovićko polje - Ibrahima Hanumića do potoka Hrast u periodu od 14.09.2020. godine do 18.09.2020. godine u vremenskom intervalu od 20:00 do 05:00 sati ujutro sljedećeg dana.

Javni linijski prevoz putnika za Tišinu i Mošćanicu odvijat će se bez obustave, dok će se javni linijski prevoz putnika za Goricu odvijati sa presjedanjem na raskrsnici Bistua Nuova - Tišina - Putovićko polje - Ibrahima Hanumića i to samo u vremenskom intervalu od 20:00 do 00:00 sati.

Za vrijeme potpune obustave saobraćaja u dijelu od spojne saobraćajnice koja veže magistralnu cestu M17 preko mosta na rijeci Bosni sa ulicom Bistua Nuova (kod broja 142., a na kraju naselja Softića Han) do raskrsnice Bistua Nuova -  Tišina - Putovićko polje - Ibrahima Hanumića, ostala motorna vozila kao alternativni putni pravac mogu koristiti ulicu Ibrahima Hanumića.