Izmjena režima saobraćaja

Sanacioni radovi i izgradnja biciklističkih staza


    Izvršna agencija za realizaciju projekta GGM-a i Grad Zenica ovim putem obavještavaju učesnike u saobraćaju da je od četvrtka 28.01.2016. godine planirana izmjena režima saobraćaja na Bulevaru Ezhera Arnautovića, počev od kružne raskrsnice Bojin Vir do kružne raskrsnice Metalurg, na Bulevaru Kulina bana i Bulevaru Kralja Tvrtka I. Do  izmjene režima saobraćaja dolazi  zbog početka  radova na rekonstrukciji i sanaciji kolovoznih kao i pješačkih površina i izgradnje biciklističkih staza sa obje strane trotoara navedenih bulevara.
Izmjena režima saobraćaja obuhvata:
-    U okviru prve faze će se skidati postojeći granitni ivičnjaci sa obje strane kolovoza te će dolaziti do povremenih gradilišnih obustava saobraćaja jednom saobraćajnom trakom, kao i povremenog gradilišnog preusmjeravanja saobraćaja iz jedne u drugu saobraćajnu traku s naizmjeničnim propuštanjem saobraćaja vozila iz oba pravca;
-    Nakon toga će se vršiti frezanje postojećeg asfaltnog sloja jedne saobraćajne trake sa totalnom obustvom saobraćaja na jednoj saobraćajnoj traci. Saobraćaj će biti organizovan na principu naizmjeničnog propuštanja saobraćaja vozila iz oba pravca, uz  postavljenu  adekvatnu gradilišnu signalizaciju.
Izmjena režima saobraćaja stupa na snagu 28.01.2016.godine od 8:00 sati i ostaje na snazi do daljnjeg. O svim eventualnim promjenama javnost će biti blagovremeno obaviještena.
Sve izmjene bit će adekvatno tretirane gradilišnom saobraćajnom signalizacijom.
Izvršna agencija za realizaciju projekta GGM-a i Grad Zenica