Izvještaj o inspekcijskom nadzoru januar-april 2016.

 

Tabelarni pregled po mjesecima sačinjenih zapisnika o inspekcijskom nadzoru, donesenim rješenjima, zaključcima, zaprimljenim  predmeta, podnesenih prekršajnih  prijava (prekršajni nalozi i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka) i izrečenim  prekršajnima nalozima i sudskim rješenjima -    pogledati ovdje

 

Služba za inspekcijske poslove