Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica - Avgust 2017. godine

U mjesecu avgustu 2017. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

-        Matična knjiga rođenih        152

-        Matična knjiga vjenčanih       90

-        Matična knjiga umrlih            96

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

Služba za opću upravu