Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica - Avgust 2018. godine

U mjesecu avgustu 2018. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

-        Matična knjiga rođenih        118

-        Matična knjiga vjenčanih     110

-        Matična knjiga umrlih           96

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

Služba za opću upravu