Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica - Avgust 2019. godine

U mjesecu avgustu 2019. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

-        Matična knjiga rođenih        129

-        Matična knjiga vjenčanih     104

-        Matična knjiga umrlih           103

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

Služba za opću upravu