Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica - Decembar 2017. godine

U mjesecu decembru 2017. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

-        Matična knjiga rođenih        102

-        Matična knjiga vjenčanih      72

-        Matična knjiga umrlih          103

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

Služba za opću upravu