Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica - Decembar 2018. godine

U mjesecu decembru 2018. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

-        Matična knjiga rođenih        89

-        Matična knjiga vjenčanih     92

-        Matična knjiga umrlih          104

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

Služba za opću upravu