Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica - Februar 2019. godine

U mjesecu februaru 2019. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

-        Matična knjiga rođenih        116

-        Matična knjiga vjenčanih      39

-        Matična knjiga umrlih           107

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenice.

Služba za opću upravu