Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica - Januar 2018. godine

U mjesecu januaru 2018. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

-        Matična knjiga rođenih        112

-        Matična knjiga vjenčanih     42

-        Matična knjiga umrlih          108

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

Služba za opću upravu