Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica - Juli 2019. godine

U mjesecu julu 2019. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

-        Matična knjiga rođenih        140

-        Matična knjiga vjenčanih     77

-        Matična knjiga umrlih          112

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

Služba za opću upravu