Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica - Juni 2019. godine

U mjesecu junu 2019. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

-        Matična knjiga rođenih        101

-        Matična knjiga vjenčanih     63

-        Matična knjiga umrlih          88

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

Služba za opću upravu