Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica - Mart 2018. godine

 

U mjesecu martu 2018. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

-          Matična knjiga rođenih       89

-          Matična knjiga vjenčanih    51

-          Matična knjiga umrlih        104

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

 

Služba za opću upravu