Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica - Novembar 2018. godine

U mjesecu novembru 2018. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

-        Matična knjiga rođenih        111

-        Matična knjiga vjenčanih      64

-        Matična knjiga umrlih          101

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenice.

Služba za opću upravu