Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica - Novembar 2019. godine

U mjesecu novembru 2019. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

-        Matična knjiga rođenih        96

-        Matična knjiga vjenčanih     42

-        Matična knjiga umrlih          107

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

Služba za opću upravu