Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica - Oktobar 2017. godine

U mjesecu oktobru 2017. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

-        Matična knjiga rođenih        121

-        Matična knjiga vjenčanih      95

-        Matična knjiga umrlih          108

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

Služba za opću upravu