Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica - Oktobar 2018. godine

U mjesecu oktobru 2018. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

-        Matična knjiga rođenih        124

-        Matična knjiga vjenčanih     103

-        Matična knjiga umrlih            87

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

Služba za opću upravu