Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica - Septembar 2017. godine

U mjesecu septembru 2017. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

-        Matična knjiga rođenih        110

-        Matična knjiga vjenčanih     102

-        Matična knjiga umrlih          110

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

Služba za opću upravu