Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica za period 1.01.2017.-1.01.2018. godine

U periodu od 1.01.2017.-1.01.2018. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

-        Matična knjiga rođenih        1302

-        Matična knjiga vjenčanih       849

-        Matična knjiga umrlih            1256

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

Služba za opću upravu