Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica - Juli 2017. godine

U mjesecu julu 2017. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

-        Matična knjiga rođenih        114

-        Matična knjiga vjenčanih       99

-        Matična knjiga umrlih           101

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

 

Služba za opću upravu