Izvještaj Komisije za odabir projekata za nevladin sektor za 2018. godinu

Komisija za odabir projekata po javnom pozivu za organizacije nevladinog sektora za 2018. godinu, izvršila je detaljnu provjeru svih dokumenata u prijavama, utvrdila potpunost traženih elemenata projekta, bodovala ih i napravila pregled po rangu.

U skladu sa raspoloživim sredstvima, Komisija je utvrdila Prijedlog projekata organizacija nevladinog sektora za finansiranje iz budžeta za 2018. godinu.

Izvještaj Komisije za odabir projekata za nevladin sektor za 2018. godinu preuzmite ovdje.