Javni poziv za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije BiH i opština Republike Srpske

Gradska uprava  Zenica obavještava zainteresovano stanovništvo da je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo Javni poziv za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije BiH i opština Republike Srpske.

Javni poziv je objavljen na web stranici Grada,  oglasnoj  tabli  Gradske uprave, te u  sredstvima javnog informisanja, Dnevnim novinama "Oslobođenje", "Nezavisne novine" i "Dnevni list" , a otvoren do 31.12.2017 godine.

Tekst Javnog poziva i aplikacioni obrazac možete preuzeti ovdje