Konačna lista dobitnika boračkih stipendijaObavještavamo studente sa područja Grada Zenice da je 20.03.2017.godine objavljena konačna  lista za dodjelu stipendija za studijsku 2016/17 godinu, da su na osnovu Obavijesti Ministarstva za boračka pitanja od 17.03.2017.godine pravo na dodjelu stipendija ostvarili kandidati od rednog broja  1- 349. Spisak dodjeljenih stipendija se nalazi na oglasnoj ploči Grada Zenice.

Prilog: Konačna lista dodijeljenih stipendija za 2016/17 godinu

Služba za  boračko-invalidsku zaštitu