Konačna lista dodijeljenih stipendija za 2017/2018 godinu

 

Obavještavamo studente sa područja Grada Zenice koji se nalaze na konačnoj listi za dodjelu stipendija za studijsku 2017/2018 godinu, da su na osnovu Obavijesti Ministarstva za boračka pitanja od 23.02.2018. godine pravo na dodjelu stipendija ostvarili kandidati od rednog broja  1- 421. Spisak dodjeljenih stipendija se nalazi na oglasnoj ploči Grada Zenice te se može preuzeti i ovdje.

Molimo studente koji nisu dostavili broj ličnog žiro-računa da isti HITNO dostave u Službu, soba broj 9 Stara zgrada Gradske uprave Zenica.


Služba za  boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti