Konačna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK za akademsku 2018/2019. godinu.