Konačna preliminarna lista stipendija

Obavještavamo kandidate koji su se javili na Konkurs Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za dodjelu stipendije,  da  žalbe na Konačnu preliminarnu listu mogu uputiti Ministarstvu putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti,  putem  Protokola Grada Zenice, šalter sala u roku od osam (8) dana od objavljivanja  Liste,  tj. do 16.06.2018. godine.

Takođe, pozivamo  kandidate koji nisu dostavili broj žiro-računa da isti dostave u Službu za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, soba broj 44. Stara zgrada Gradske uprave.

Konačnu preliminarnu listu preuzmite ovdje.

 

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti