Konačna preliminarna lista stipendista Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK

Obavještavaju se studenti prijavljeni na Konkurs za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da je utvrđena konačna Preliminarna rang lista.

Ista se može pogledati ovdje ili u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti (stara zgrada gradske uprave, prvi sprat, kacelarija broj 44). S obrzirom na to da  konačna Preliminarna rang lista sadrži 37 stranica, neće biti objavljena na oglasnoj tabli gradske uprave zbog nedostatka prostora.

Žalbe se podnose Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK u roku od 8 dana od dana objavljivanja.

 

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti