Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika– djeci branilaca za školsku 2017./2018. godinu

 

Služba za boračko invalidsku socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti obavještava da će dana 05.07.2017. godine biti objavljen na web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima – djeci branilaca za školsku 2017./2018.godinu raspisan od strane Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom za djecu pripadnika branilačke populacije podnosi roditelj – staratelj nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u općinama Kantona u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu Grad Zenica – info centar.   

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17. do 19. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim pločama općinskih službi nadležnih za poslove branilačko-invalidske zaštite Kantona i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba

Prijave na konkurs  se mogu podnijeti  u periodu  od 05.07.2017.-25.07.2017. putem protokola Grada Zenica.

 

Služba za boračko invalidsku socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti