Nacrt Prostornog plana Grada Zenica 2016.-2036. - javna rasprava 18.04.2017. godine

Plan javnog uvida u Nacrt Prostornog plana Grada Zenica 2016.-2036.

Obavještavaju se građani da je u toku izrada Prostornog plana Grada Zenica za period 2016.-2036. godine. Skraćeni prikaz Nacrta Plana će biti izložen na javni uvid u prostorijama svih Mjesnih ureda – područja i to: MU ˝Janjići˝, MU ˝Nemila˝, MU ˝Perin Han˝, MU ˝Stranjani˝ i MU ˝Puhovac˝, te u ulaznom holu objekta gradske uprave u trajanju od 60 dana i to u periodu od 16.03.2017.-16.05.2017,  kao i na web stranici Grada Zenica.

O Nacrtu Plana održat će se javna rasprava dana 18.04.2017. godine sa početkom u 16.00 sati u sali Gradskog vijeća Zenica. Pozivaju se svi građani, pravna i fizička lica, javna preduzeća, institucije, ustanove i nevladine organizacije, a prvenstveno vlasnici zemljišta i zakoniti korisnici prostora koji je u obuhvatu Plana da se uključe u javnu raspravu i daju svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na Nacrt Plana.

Obavijest sa detaljnijim uputama i rasporedom plana javnog uvida u Nacrt Prostornog plana Grada Zenica po mjesnim uredima može se preuzeti ovdje.

 

Služba za urbanizam, imovinsko-pravne,
geodetske poslove i katastar nekretnina