Obavijest o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i desinsekcije na području Grada Zenica

Gradska uprava Zenica obavještava građane da će se obavezna preventivna sistematska deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija na području Grada Zenica provoditi u periodu od 13. do 20. avgusta  2018. godine.

Obaveznu preventivnu sistematsku deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju će organizovati i sprovesti, prema pripremljenom rasporedu, ovlaštene ekipe uz nadzor u skladu sa zakonskim i podzakonskim obavezama.

Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni sljedeći objekti i površine:

1.   Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom (gradska naselja)

2.   Obale površinskih vodotokova u gradskim i prigradskim zonama

3.   Nezvanična (neorganizovana) smetljišta u gradskim naseljima

4.   Kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i prognanih lica

5.   Individualne stambene kuće u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja

6.    Objekti Gradske uprave, mjesnih zajednica i društvenih domova

Molimo građane da sarađuju sa ekipama koje će provoditi  deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju, da omoguće neometan ulazak u prostorije koje su predmet deratizacije. Tokom postavljanja mamaka, nije dozvoljen pristup neovlaštenim licima, niti kućnim ljubimcima.

Obavještavamo građane da nije dozvoljeno postavljene mamke dirati, niti premještati.