Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava na poticaj

Služba za privredu i finansije obavještava poljoprivredne proizvođače da mogu podnijeti zahtjeve za ostvarivanje prava na poticaj:

1.   Proizvodnje krmnog bilja do 01.09.2018.godine

2.   Proizvodnje povrća za otkup do 15.09.2018.godine

3.   Proizvodnje kravljeg mlijeka do 15.09.2018.godine

4.   Obnova stočnog fonda u ovčarstvu i kozarstvu do 30.09.2018.godine

5.   Podrška proizvođačima pilećeg mesa i konzumnih jaja do 31.08.2018.godine

Obrasci zahtjeva sa propisanom dokumentacijom mogu se preuzeti na Protokolu Grada.

Sve informacije vezane za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u kancelariji broj 322 ili na broj telefona 032/447-706.