Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava na poticaj

Služba za privredu i finansije obavještava poljoprivredne proizvođače da mogu podnijeti zahtjeve za ostvarivanje prava na poticaj:

1.   Proizvodnje žitarica do 01.06.2018.godine

2.   Podizanje zasada koštičavog, jabučastog i jezgrastog voća do 15.06.2018.godine

3.   Proizvodnja u zaštićenom prostoru do 01.06.2018.godine

4.   Proizvodnja povrća na otvorenom do 01.06.2018.godine

5.   Pčelarstvo do 01.06.2018.godine

Obrasci zahtjeva sa propisanom dokumentacijom mogu se preuzeti na Protokolu Grada.

Sve informacije vezane za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u kancelariji broj 322 ili na broj telefona 032/447-706.