Obavijest za organizacije civilnog društva i nevladine organizacije

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambena pitanja i društvene djelatnosti obavještava organizacije civilnog društva sa područja grada Zenica, da je Komisija za prijave na Javni poziv organizacija civilnog društva i nevladinih organizacija sa područja grada Zenice  izvršila prijem  i bodovanje  aplikacija organizacija civilnog društva koje su se prijavile na Javni poziv.

Od pristiglih 53 prijave, 43 organizacije/udruženja ispunile su  formalne uslove za razmatranje, dok 10 organizacija nije ispunilo uslove Javnog poziva.

Realizacija predviđenih sredstava predviđena je u toku mjeseca septembra.

Izvještaj Komisije, pogledajte u cjelosti ovdje.