Obuka građana za ličnu i kolektivnu zaštitu


U cilju realizacije Nastavnih planova i programa obučavanja i osposobljavanja struktura sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, Služba civilne zaštite Grada Zenica obavještava građane da će u periodu od 15.03. do 05.04.2016.godine biti realizovana sljedeća tema „Obuka građana za ličnu i kolektivnu zaštitu“ po gradskim MZ kako slijedi.

Prilog za preuzimanje:  Termini obuke po MZ


Služba civilne zaštite