Od Kantonalnog poreznog ureda Zenica ponovo zatražen razrez komunalne takse za 2018. godinu

Kabinet gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića uputio je danas urgenciju Kantonalnom poreznom uredu u Zenici kojom se traži informacija o razrezu komunalne takse Grada Zenica za 2018. godinu, za grupu pravnih lica iz oblasti igara na sreću.

Prvobitno je ova informacija tražena 16.05.2018. godine ali na nju Grad Zenica nikada nije dobio odgovor.

Ukoliko Porezna uprava FBiH - Kantonalni porezni ured Zenica ne postupi po ovoj urgenciji, te ne izvrši razrez komunalne takse Grada Zenica, obzirom da su rokovi za razrez komunalne takse određeni članom 6. Odluke o komunalnim taksama Grada Zenica i rokovi određeni članovima 10. i 14.  Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava odavno protekli, Grad Zenica će biti prinuđen zaštitu svojih Ustavom i zakonom zajamčenih prava tražiti putem drugih državnih organa.