Održana sjednica Radnog predsjedništva GVZ u proširenom sastavu

Na današnjem sastanku Radnog predsjedništva Gradskog vijeća sa predstavnicima Klubova vijećnika, a nakon razmatranja zahtjeva direktora  NK "Čelik" za uvrštavanje u dnevni red 9. sjednice Gradskog vijeća, jednoglasno je zaključeno

  1. Pretpostavka za razmatranje zahtjeva NK "Čelik" je da se shodno Statutu Kluba uspostave upravljačke strukture - Upravni odbor koji će Gradskom vijeću dostaviti plan sanacije i reprogram dugovanja prema Poreznoj upravi.

                                                                                                              PREDSJEDAVAJUĆA

                                                                                                        GRADSKOG VIJEĆA ZENICA

                                                                                                                   Sanja Renić