Pokretanje upravnog spora radi poništenja rješenja

Obavještavamo građane i zainteresovane subjekte da je Grad Zenica shodno Zahtjevu Gradonačelnika Zenice od 10.12.2015. godine i 25.12.2015. godine (urgent) upućenom Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i Zaključku Gradskog vijeća od 29.12.2015. godine, podnio tužbu za pokretanje upravnog spora kod Kantonalnog suda u Sarajevu radi poništenja Rješenja Federalnog ministarstva okoliša i turizma broj: UP-I-05-/2-23-11-133/14-III IV od 16.01.2015. godine kojim je izdata okolinska dozvola operateru ˝ArcelorMittal˝ Zenica d.o.o. za pogone i postrojena Departmenta Čeličane koju čine pogoni BOF kapaciteta 1,1 miliona tona čelika/god. i elektrolučne peći EAF-100 t kapaciteta 800 000 t/god.

Press Grada Zenica