Poziv za udruženja/nevladine organizacije koji koriste poslovne prostore u vlasništvu Grada Zenica

Poziv za udruženja/nevladine organizacije koji koriste poslovne prostore u vlasništvu Grada Zenica da u periodu od dana 12.02.2019.g. do dana 15.02.2019.godine, na protokol Grada Zenica,  dostave slijedeću dokumentaciju:

1.    Rješenje o registraciji udruženja,

2.    Statut udruženja,

3.    finansijski izvještaj za 2018. godinu (bilans stanja i bilans uspjeha),

4.    Ugovor o korištenju/zakupu poslovnog prostora.

Tražena dokumentacija je potrebna radi ažuriranja podataka o korisnicima poslovnih prostora.

U slučaju da se do navedenog roka ne dostavi tražena dokumentacija Grad Zenica će pokrenuti procedure za raskidanje ugovora o zakupu/korištenju poslovnih prostora.

U prilogu poziva je i spisak korisnika koji trebaju dostaviti dokumentaciju kako je navedeno.

Napomena: Kod dostavljanja dokumentacije obavezno naznačiti -„Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti“.

 

SPISAK UDRUŽENJA, ORGANIZACIJA I KLUBOVA KOJIMA SU NA KORIŠTENJE USTUPLJENI POSLOVNI PROSTORI GRADA ZENICA BEZ OBRAČUNA MJESEČNE ZAKUPNINE