Preliminarna lista korisnika po Javnom pozivu raseljenim osobama

Ministarstvo za ljudska prava BiH, Federalno Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Razvojna banka Vijeća Evrope osigurali su iz kontribucijskih sredstava provedbu programa Regionalnog stambenog zbrinjavanja u BiH. Grad Zenica ušao je u III talas RSP-a, isti se odnosi na izgradnju zgrade sa 62 stambene jedinice  za raseljene osobe, kojima bi se dodjelom stambene jedinice po modelu socijalnog stanovanja, obezbijedio smještaj. Prvostepena  komisija  za provođenje Javnog poziva  izvršila je  odabir i bodovanje  korisnika po prijavama, te pripremila preliminarnu listu korisnika.

Prema Pravlniku Ministarstva za ljudska prava BiH, aplikanti su bodovani  odvojeno prema strukturi stambenih jedinica (broj članova domaćinstva).

Preliminarna lista korisnika objavljena je dana 06.07.2016. godine na oglasnoj ploči Gradske uprave Zenica, dok je rok za prigovor 15 dana od dana objave liste koju možete preuzeti i ovdje.