Korisnici koji su ostvarili pravo na podsticaj u oblasti proizvodnje kravljeg mlijeka za I kvartal 2019. godine

Spisak korisnika (fizičkih i pravnih lica) koji su u skladu sa Programom mjera za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje za 2019. godinu na području Grada Zenica ostvarili pravo na podsticaj u oblasti proizvodnje kravljeg mlijeka za I kvartal 2019. godine, preuzmite ovdje.