Pušten saobraćaj u ulici Vardište

 

Nakon totalne obustave i završetka grubih radova na izgradnji potpornih zidova na šipovima u sklopu sanacije klizišta, pušten je saobraćaj u ulici Vardište dana 16.01.2018. godine. U proteklih nekoliko dana sredstvima gradske uprave saniran je i drveni most preko rijeke Kočeve sa izgradnjom novog armiranobetonskog upornjaka i zamjenom dijela drvene građe. U toku su radovi na izradi čelične ograde u sklopu izgrađenih zidova, dok će asfaltiranje saobraćajnice biti obavljeno kada to vremenski uvjeti budu dozvoljavali.

Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove u ime Gradske uprave zahvaljuje se mještanima na strpljenju i razumjevanju.

 

Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove